miércoles, 2 de julio de 2008

conjugacion bipersonal

TIEMPO PRESENTE

a) 1ª pers. --- > 2ª pers.

sufijo

Yo a ti

Yo te

-yki

Yo a Uds.

Yo les

-ykichik

Nosotros a ti

Nosotros te

-ykiku (Excl)

Nosotros a Uds.

Nosostros les

-ykichik (Incl)

Ñuqa qayayki

Yo te llamo

Ñuqa qayaykichik

Yo les llamo

Ñuqayku qayaykiku

Nosotros te llamamos

Excluyente

Ñuqayku qayaykichik

Nosotros les llamamos

Incluyente

b) 2ª pers.-- > 1ª pers.

sufijo

Tú a mí

tú me

-wa-nki

Tú a Nosotros

tú nos.

-wa-nkiku (Excl)

Uds. a mí

Uds. me

-wa-nkichik

Uds. a Nosotros

Uds. Nos

-wa-nkiku (Excl)

Qam qayawanki

Tú me llamas

Qam qayawankiku

Tú nos llamas

Excluyente

Qamkuna qayawankichik

Uds. me llaman

Qamkuna qayawankiku

Uds. nos llaman

Excluyente

c) 3ª pers. -- > 1ª pers.

sufijo

El/ella a mí

él/ella me

-wa-n

El/ella a Nosotros (incl)

él/ella nos.

-wa-nchik (Incl)

El/ella a Nosotros (excl)

él/ella nos.

-wa-nku (Excl)

Ellos/ellas a mí

ellos/ellas me

-wa-n

Ellos/ellas a Nosotros

ellos/ellas nos.

-wa-nchik (incl)

Ellos/ellas a Nosotros

ellos/ellas nos.

-wa-nku (Excl)

Pay qayawan

El/Ella me llama

Pay qayawanchik

El/Ella nos llama

Incluyente

Pay qayawanku

El/Ella nos llama

Excluyente

Paykuna qayawan

Ellas/Ellos me llaman

Paykuna qayawanchik

Ellas/Ellos nos llaman

Incluyente

Paykuna qayawanku

Ellas/Ellos nos llaman

Excluyente

d) 3ª pers.-- > 2ª pers.

sufijo

El/ella a tí

él/ella te

-su-nki

El/ella a Uds.

él/ella les

-su-nkichik

Ellos/ellas a ti

ellos/ellas te

-su-nki

Ellos/ellas a Uds.

ellos/ellas les

-su-nkichik

Pay qayasunki

El/Ella te llama

Pay qayasunkichik

El/Ella les llama

Paykuna qayasunki

Ellas/Ellos te llaman

Paykuna qayasunkichik

Ellas/Ellos les llaman

TIEMPO PASADO

a) 1ª pers. --- > 2ª pers.

sufijo

Yo a ti

Yo te

-rqayki

Yo a Uds.

Yo les

-rqaykichik

Nosotros a ti

Nosotros te

-rqaykiku (Excl)

Nosotros a Uds.

Nosostros les

-rqaykichik (Incl)

Ñuqa qayarqayki

Yo te llamé

Ñuqa qayarqaykichik

Yo les llamé

Ñuqayku qayarqaykiku

Nosotros te llamamos

Excluyente

Ñuqayku qayarqaykichik

Nosotros les llamamos

Incluyente

b) 2ª pers.-- > 1ª pers.

sufijo

Tú a mí

tú me

-wa-rqanki

Tú a Nosotros

tú nos.

-wa-rqankiku (Excl)

Uds. a mí

Uds. me

-wa-rqankichik

Uds. a Nosotros

Uds. Nos

-wa-rqankiku (Excl)

Qam qayawarqanki

Tú me llamaste

Qam qayawarqankiku

Tú nos llamaste

Excluyente

Qamkuna qayawarqankichik

Uds. me llamaron

Qamkuna qayawarqankiku

Uds. nos llamaron

Excluyente

c) 3ª pers. -- > 1ª pers.

Sufijo

El/ella a mí

él/ella me

-wa-rqa

El/ella a Nosotros (incl)

él/ella nos.

-wa-rqanchik (Incl)

El/ella a Nosotros (excl)

él/ella nos.

-wa-rqaku (Excl)

Ellos/ellas a mí

ellos/ellas me

-wa-rqa

Ellos/ellas a Nosotros

ellos/ellas nos.

-wa-rqanchik (incl)

Ellos/ellas a Nosotros

ellos/ellas nos.

-wa-rqaku (Excl)

Pay qayawarqa

El/Ella me llamó

Pay qayawarqanchik

El/Ella nos llamó

Incluyente

Pay qayawarqaku

El/Ella nos llamó

Excluyente

Paykuna qayawarqa

Ellas/Ellos me llamaron

Paykuna qayawarqanchik

Ellas/Ellos nos llamaron

Incluyente

Paykuna qayawarqaku

Ellas/Ellos nos llamaron

Excluyente

d) 3ª pers.-- > 2ª pers.

Sufijo

El/ella a tí

él/ella te

-su-rqanki

El/ella a Uds.

él/ella les

-su-rqankichik

Ellos/ellas a ti

ellos/ellas te

-su-rqanki

Ellos/ellas a Uds.

ellos/ellas les

-su-rqankichik

Pay qayasurqanki

El/Ella te llamó

Pay qayasurqankichik

El/Ella les llamó

Paykuna qayasurqanki

Ellas/Ellos te llamaron

Paykuna qayasurqankichik

Ellas/Ellos les llamaron

TIEMPO FUTURO

a) 1ª pers. --- > 2ª pers.

Sufijo

Yo a ti

Yo te

-sqayki

Yo a Uds.

Yo les

-sqaykichik

Nosotros a ti

Nosotros te

-sqaykiku (Excl)

Nosotros a Uds.

Nosostros les

-sqaykichik (Excl)

Ñuqa qayasqayki

Yo te llamaré

Ñuqa qayasqaykichik

Yo les llamaré

Ñuqayku qayasqaykiku

Nosotros te llamaremos

Excluyente

Ñuqayku qayasqaykichik

Nosotros les llamaremos

Excluyente

b) 2ª pers.-- > 1ª pers.

sufijo

Tú a mí

tú me

-wanki

Tú a Nosotros

tú nos.

-wankiku (Excl)

Uds. a mí

Uds. me

-wankichik

Uds. a Nosotros

Uds. Nos

-wankiku (Excl)

Qam qayawanki

Tú me llamarás

Qam qayawankiku

Tú nos llamarás

Excluyente

Qamkuna qayawankichik

Uds. me llamarán

Qamkuna qayawankiku

Uds. nos llamarán

Excluyente

c) 3ª pers. -- > 1ª pers.

Sufijo

El/ella a mí

él/ella me

-wanqa

El/ella a Nosotros (incl)

él/ella nos.

-wasunchik (Incl)

El/ella a Nosotros (excl)

él/ella nos.

-wanqaku (Excl)

Ellos/ellas a mí

ellos/ellas me

-wanqa

Ellos/ellas a Nosotros

ellos/ellas nos.

-wasunchik (incl)

Ellos/ellas a Nosotros

ellos/ellas nos.

-wanqaku (Excl)

Pay qayawanqa

El/Ella me llamará

Pay qayawasunchik

El/Ella nos llamará

Incluyente

Pay qayawanqaku

El/Ella nos llamará

Excluyente

Paykuna qayawanqa

Ellas/Ellos me llamarán

Paykuna qayawasunchik

Ellas/Ellos nos llamarán

Incluyente

Paykuna qayawanqaku

Ellas/Ellos nos llamarán

Excluyente

d) 3ª pers.-- > 2ª pers.

sufijo

El/ella a tí

él/ella te

-sunki

El/ella a Uds.

él/ella les

-sunkichik

Ellos/ellas a ti

ellos/ellas te

-sunki

Ellos/ellas a Uds.

ellos/ellas les

-sunkichik

Pay qayasunki

El/Ella te llamará

Pay qayasunkichik

El/Ella les llamará

Paykuna qayasunki

Ellas/Ellos te llamarán

Paykuna qayasunkichik

Ellas/Ellos les llamarán