sábado, 25 de diciembre de 2010

Watuchikuna - Adivinanzas

1) IMACHÁ, IMACHÁ?

mana makiyuq kaspapas panyayta yachan,

mana simiyuq kaspapas sukayta yachan,

mana raprayuq kaspapas pawayta yachan,

mana lampayuq kaspapas allpata quqarin.


2) PITAQ, PITAQ?

Ukun qari, hawan warmi?


3) IMATAQ, IMATAQ

Llaqtan llaqtan willapakuq?


4) IMATAQ, IMATAQ?

Chukchantapas mana ñaqchakunchu,

Kiruntapas mana kanikunchu,

Manaña kirun kaptintaq

Manaña pipas munanñachu.


5) PICHÁ, PICHÁ?

Puchkan chaypas mana kururta ruwanchu,

Awan chaypas mana kallwankunaqa kanchu.


6) IMATAQ, IMATAQ?

Riptiyki rin,

Kutumuptiyki kutimun.


7) PITAQ KANI?

Rimaytaqa atinim.

Takiytapas atinim,

Manataqmi tusuytaqa atinichu.


8) IMATAQ, IMATAQ?

Mana munawaspapas muchawankipunim.


9) IMACHÁ, IMACHÁ?

Qaripa uchuylla,

Warmipataq hatun.

Qaripa takay-taka,

Warmipataq warkuy-warku,

Qallariypim yanay-yana,

Yuyayninpitaq yuraq-yuraq.


10) PICHÁ, PICHÁ?

China kachkaspapas mana wachanchu,

Urqu kachkaspapas mana churiyanchu.


11) PITAQ, PITAQ?

Ninaman yaykun, mana rupanchu.

Yakuman yaykun, mana nuyunchu.


12 IMATAQ?

Mayqin pawaq uywataq ñuñuyuq?


13) IMATAQ, IMATAQ?

Wayrawanpas, parawanpas

Mana wañuq kanchiq.


14) IMATAQ, IMATAQ?

Panpapi puriytapas atinmi,

Yaku wanpuytapas atinmi,

Pawaytapas atillantaqmi.


15) IMATAQ, IMATAQ?

Lecheyuq kaptiymi mana pipas munawanchu,

Manaña lecheyuq kaptiytaq munallawankuña.


16) IMATAQ, IMATAQ?

Punchawpi ñawsa, tutataq rikun,

Chakraykipi waqaptintaqmi waqanki.


respuestas.

1) WAYRA

2) TAYTA CURA

3) CARTA

4) CHUQLLU

5) ARAÑA

6) YUPI

7) RADIO

8) VASO

9) CHUKCHA

10) MULA

11) LLANTU

12) MASU

13) INTI

14) PATO

15) HIGOS

16) TUKU


recopilación ILV Arequipa, DRE 1997