lunes, 29 de mayo de 2006

Verbos en Quechua

CASTELLANO QUECHUA CASTELLANO QUECHUA
abortar sulluy apretujarse ñitinakuy
abrir kichay apurar utqay
aburrir amiy arar yapuy
acabar puchukay, tukuy arder, quemar rupay. Rawray
acercarse asuykuy arrancar sikiy
acostumbrarse yachakuy arrastrar qatatay
adelantar ñawpay arrear, seguir qatiy
adormecer susunkay arreglar allichay
agarrar hapiy arreglarse allichakuy
agarrarse hapipakuy arrimar qimiy
agujerear hutkuy arrodillarse qunquriy
agusanarse kuruy arrojar wikapay
alcanzar aypay arrojar de la boca aqtuy
alegrarse kusikuy arrugar sipuy
aligerar utqay asar en brasa kusay
alumbrar kanchiriy ascender siqay
amanecer paqariy asustarse manchakuy
amarrar watay atajar qarkay
amoratar quyuy atizar el fuego tuqpiy
amputar wituy atorarse iqipay
antojarse munapakuy aumentar miray
anudar kipuy aumentar yapay
apagar con agua tasnuy avergonzarse pinqakuy
aparecer rikuriy averiguar, indagar watukuy
aplaudir taqllay avisar willay
aporcar aspiy ayudar yanapay
apretar matiy ayudarse yanapakuy
apretar con la mano hapiy ayunar sasiy
CASTELLANO QUECHUA CASTELLANO QUECHUA
bailar tusuy criar uyway
bajar uraykuy culpar tumpay
barrer pichay curar alliyachiy, hampiy
beber upyay dar quy
besar muchay dar de comer mikuchiy
botar, arrojar wischuy, qarquy dar fruto ruruy
buscar maskay dar papirotes tinkay
caer wichiy, urmay dar puñetes saqmay
calentar quñichiy dar vuelta muyuy
calentarse quñikuy decir niy
callar upallay degollar nakay
cantar takiy delirar muspay
cargar a la espalda qipiy desatar paskay
cargar en hombro wantuy descansar samay
cebar wirayachiy desear munay
cernir suysuy desfallecer pisipay
cerrar wichqay deshojar tipay
chacchar coca akuy deshojar el maíz tipiy
chupar suquy desmenuzar tisay
cocinar waykuy, yanuy desmoronar taqmay
colgar warkuy desollar chutiy
comer mikuy desperdiciar usuy
competir llallinakuy, atipanakuy despertar rikchay
conocer riqsiy desportillar chillpiy
consultarse rimanakuy devolver kutichipuy
contar yupay dispersar chiqichiy
cornear waqray dormir puñuy
cortar kuchuy, quruy, rutuy embriagarse machay
crecer wiñay empollar uqllay
CASTELLANO QUECHUA CASTELLANO QUECHUA
empujar tanqay fatigarse pisipay
empujarse tanqanakuy florecer sisay
encender rupachiy flotar tuytuy
encontrar tariy golpear takay
encontrarse tinkuy gotear sutuy
endulzar miskichiy gritar qapariy
enfermarse unquy guardar waqaychay
enflaquecer tulluyay hacer ruray
enfriar chirichiy hacer acto sexual yuquy
engendrar yumay hacer alegrar kusichiy
engordar wirayay hacer asustar manchachiy
engrasar wirachay hacer creer iñichiy
enroscarse arwikuy hacer descansar samachiy
ensangrentar yawarchay hacer dormir puñuchiy
enseñar yachachiy hacer hueco tuquy
entrar yaykuy hacer llamar qayachiy
envolver pintuy hacer llegar chayachiy
equivocarse pantay hacer llevar apachiy
escarbar allay hacer morir wañuchiy
escarmentar wanay hacer podrir ismuchiy
esconder pakay hacer recordar yuyachiy
esconderse pakakuy hacer sentar tiyachiy
escribir qillqay hacerse guerra awqanakuy
esperar suyay herir kiriy
esputar tuqay hervir timpuy
estornudar hachiy hilar puchkay
expulsar qarquy hinchar punkiy
extender mastay hospedar samachiy
fajarse chumpikuy humear qusñichiy
CASTELLANO QUECHUA CASTELLANO QUECHUA
insultar kamiy moler kutay, ñutuy
ir riy morder kaniy
irse ripuy mover el líquido qaywiy
jugar pukllay moverse kuyuy
juntarse huñunakuy mutilar quruy
labrar la ladera llaqllay obedecer uyakuy
lamer llaqway odiar chiqniy
lamer el plato llunkuy oír uyariy
latiguear waqtay oler muskiy
lavar maqchiy ordeñar chaway
lavarse maqchikuy orinar ispay
levantar uqariy oscurecer tutayay
levantar la pared pirqay pararse sayay
levantarse hatariy parir wachay
libertar qispichiy pasar de orilla chimpay
llamar qayay pastar michiy
llenar huntay, winay patear haytay
llevar apay pedir mañakuy
llorar waqay pedir mañay
madurar puquy pegar ratachiy
maldecir ñakay pegar entre varios waykay
mamar ñuñuy peinar ñaqchay
mandar kachay peinarse ñaqchakuy
matar sipiy pensar yuyaymanay
medir tupuy perderse chinkay
mentir llullakuy pestañar chimlliy
mezclar chaqruy pisar saruy
mezclar, amasar chapuy poder atiy
mirar qaway podrir ismuy
CASTELLANO QUECHUA CASTELLANO QUECHUA
poner churay salir lluqsiy
ponerse churakuy sangrar sirkay
preguntar tapuy sembrar tarpuy
premiar saminchay sentirse a llorar waqanayay
prender en pecho tipay separar, repartir rakiy
presionar ñitiy ser, estar kay
probar malliy soltar kachariy
quebrar pakiy suavizar llampuchay
querer kuyay subir siqay
querer, consentir uyay succionar chunqay
quitar qichuy sudar humpiy
rajar chitqay sufrir llakiy, muchuy
rebuscar taqwiy tapar la olla kirpay
recibir chaskiy tardar unay
recordar yuyay techar wasichay
refregar qaquy temblar katkatay
regar qarpay tener en los brazos marqay
regresar kutimuy tener sed yakunayay
reír asiy teñir tullpuy
remangar qimpiy torcer qiwiy
remendar yachapayay toser uhuy
remojar chulluchiy trabajar llankay
remover la tierra hallmay traer apamuy
replicar kutipakuy tragar millpuy
resucitar kawsariy trasladar astay
retrasarse qipariy trenzar simpay
reventar tuqyay trocar, comprar rantiy
revolcarse kuchpay tropezar lluchkay, mitkakuy
robar suway tumbar saqtay
rociar challay unir, recoger huñuy
rociar con agua chaqchuy urdir allwiy
roer kutuy vaciar, echar hichay
romper llikiy vanagloriarse yupaychakuy
saber yachay venir hamuy
sacar urquy ver rikuy
saciarse saksay voltear tikray
sacudir taspiy volver kutiy
sahumar qumpuy volverse sordo upayay


zapatear taqtiyay

viernes, 26 de mayo de 2006

Canciones Quechuas

(Recopilacion: Jose Maria Arguedas)
CHAYNALLATAQMI WAQAN NINKI

Alton pawaq siwar qinti
alton p
awaq quri qinti,
cartachayta apapuway

yanachallayman entregaykuy.


Waqan
qachus manañachus,
Illakinqachus manañachus.

Waqaykunqa chaypachaqa,
chaynallataqmi waqan ninki,

chaynallataqmi llakin ninki.


Alton pawaq siwar qinti

alton pawaq quri qinti

cartachayta apapuway

yanachallayman entregaykuy.

SILILI WAYTA
Intillay, killallay ama saqiwaychu,
karuraqmi rinay tutayallaymanmi.
Sumaq siwar qinti, ama harkawaychu,
mamallaysi maskawan uñan chinkachiq urpi hina.
Silili, silili wayta, qawachkankim kay vidayta
mayu hina waqasqayta wayra hina qaparispa.

ISCHU KAÑASQAY Urqupi ischu kañasqay,
qasapi ischu kañasqay
iHinallaraqchus rupachkan
hinallaraqchus rawrachkan!
Hinalla rawrariptinqa,
hinalla rupariptinqa
iWarma wiqichaykiwan challaykuy!
iWarma wiqichaykiwan tasnuykuy!
AMAYA TARILLACHUNCHU
Urqupi wikuña, qasapi taruka
tapurikullasqayki;

kaynintachus pasallarqa

yanallan saqiriq urpi.

Kayqaya saqirqullawan,

kayqaya dejarqullawan

ñawillay hunta wiqintinta

sunqullay hunta llakintinta.

Yanan saqiriq urpi

¡amayá tarillachunchu!

wayllay ischupa sullantapas

yakunayaptin suquykunampaq.


ALTUN PAWAQ WAMANCHALLAY
Ankachallay wamanchallay
rapraykipi apakuway

rapraykipi apawaspa

ñanchallaman churaykuway.


Ankachallay wamanchallay
kay urqupim chinkarquni,

rapraykipi apaykuway

ñanchallaman churaykuway.

Chaymantaqa ripusaqmi,
chaymantaqa pasasaqmi

illaqwan tupaykuspa

wamanqinuwan taqrukuspay


URQUKUNAPI WAYLLAR ISCHUPAS
Urqukunapi wayllar ischupas
para chayaptin sullaykachansi,

chaynam ñuqapas waqallachkani

runapa wasimpi rikuykukuspay

runapa llaqtampi qawaykukuspay.


Urqukunapi wayllar ischupas
wayra muyuptin kumuykachansi,

chaynam ñuqapas kumuykachani
runapa wasimpi rikuykukuspay

runapa llaqtampi qawaykukuspay.


CARNAVAL TAKI

Chayraqmi chayraqmi

chayaykamuchkani
parachawanpas wayrachawanpas

contrastaykukuspay.


Akakllituy akakllituy

imam qampa ruranayki.

rumi pataman wicharquspa

iiqiw! iaqaw!
ninallayki.
Qasa pataman wicharquspa

iiqiw! iaqaw!
ninallayki

Munankichu yachaykuyta

maymantachus kani chayta,

Wak chimpa huertamantam

rosas waytapa chawpinmantam

clavelinaspa chawpinmantam.


Imatataq qawawanki

chakiymanta umaykama,

manañachus riksiwanki

watan watan purisqanchikta

vida pasaq masiykita

curpiñuchayki botonaqta.


Martes carnavales tapurikusqayki
martes carnavales tapurikusqayki,

Taytacha Cuaresmero

maytañataq hamuchkan,

Taytacha Cuaresmero

maytañataq hamuchkan,


Chayraqmi chayraqmi

chayaykamuchkani,

parachawanpas wayrachawanpas

contrastaykukuspay.


MORADO SISASCHALLAY

Yanqachu kuyallarqani

Yanqachu wayllullarqani

¡tantar kichkachallay!

kay runapa churichallanta

kay runapa wawachallanta

¡Tantar kichkachallay!

¡morado sisaschallay!


Haykaqcha chayamurqapas

haykaqcha hamullarqapas

¡tantar kichkachallay!

Yanqachu kuyaykurqani

yanqachu waylluykurqani.

¡Tantar kichkachallay!

¡morado sisaschallay!


Mas biencha kuyayman karqa,

mas biencha waylluyman karqa

¡tantar kichkachallay!

urqupi wikuñitascha

qasapi tarukitascha,

¡Tantar kichkachallay!

urqupi wikuñitascha

qasapi tarukitascha,

¡Tantar kichkachallay!


icharaq waqaysiwanman

icharaq llakiysiwanman

¡Tantar kichkachallay!

¡morado sisaschallay!


NISYU REPUNTE

Mayukunapi challwachakuna
qucha mayupi challwachakuna,

sauce mallkicha amparuchayuq

nisyu repunte chayarqamuspa

amaparoy todo aparqusunki.


Urqukunapi puku-pukucha

wayllar ischucha amparuchayuq

wayllar ischupi qisanruwakuq

nisyu wayralla chayaramuspa

amparoy todo aparqusunki.


SAPACHALLAYKI WAQACHKASQANKI

Altoykimanta qawaykamuptiy

sapachallayki waqachkasqanki

aguila wamanchallay

pato realchallay.


Chimpaykimanta qawaykamuptiy

sapachallayki waqachkasqanki

pato realchallay

aguila wamanchallay.


Haku ripukusun niykullarqayki

iskaychallanchik ripukullasun

pato realchallay

aguila wamanchallay.


Mamallayraqmi taytallayraqmi

niykullawarqanki

pato realchallay

aguila wamanchallay.


Maytaq taytayki,
maytaq mamayki.

Taytallaykipas allpapa sunqumpim

mamallaykipas runapa llaqtampim

aguila wamanchallay
pato realchallay.

Altoykimanta qawaykamuptiy

chimpaykimanta qawaykamuptiy

sapachallayki waqachkasqanki

sapachallayki llakichkasqanki

aguila wamanchallay
pato realchallay.

CHIKCHISCHAY PARASCHAY

Hakuraqchu manaraqchu

chikchischay paraschay

maymi hamusqanchis chayta

chikchischay paraschay.


Misitu piña torocha

chikchischay paraschay

caballoytas waqrarqunki

chikchischay paraschay.


Ñuqallataq taqwamurqayki

chikchischay paraschay

qamllataq waqraykuwanki

chikchischay paraschay.


Pitaq wak jineteri

chikchischay paraschay

qari qari pasarquwan

chikchischay paraschay.


Misitu toro dueñonsi

chikchischay paraschay

enjalmetas mañakunqa

chikchischay paraschay.


Aysariway chutariway

chikchischay paraschay

maymi hamusqanchik
chayta
chikchischay paraschay.

KAY TUTAYAYPI

Intillay, killallay,
maychallantam lluqsimunki,

chaychallantam ripukusaq
maychallantam kutipusaq.

Intillay, killallay,
maypi kanaykikamataq

kay tutapi waqachkani,

kay tutayaypi suyachkayki.

Intillay killallay,
maychallantam lluqsimunki,

chaychallantam ripukusaq

maychallantam chinkaykusaq.


URQUN QASAN PURINAYPAQ

Wikuñachus mamay karqa

tarukachus taytay karqa,

urqun qasan purinaypaq

chiri wayrapa pintuykusqan.


Puku-puku qisanpichus

mamallayqa wachawarqa

puku-pukupa uñan hina

tuta punchaw waqanaypaq.


PARIS-PARIS PALOMITA

Llaqtaymanta lluqsirqani
paris-paris palomita.

Imanisparaq kutiykusaq
iskaymanta chullallaña

iskaymanta sapachallay.


Wasiymantam hamurqani
paris-paris palomita.

iAy, imanisparaq kutiykusaq!
iskaymanta sapachallay

parismanta chullallaña.


PUYUNTA PAWALLASPAY

Llaqtaytas para chayachkan
yanaysi waqapuwachkan,

kayllay urqpa qipallampi.

Llaqtaytas lasta chayachkan,
llaqtaytas para chayachkan

kayllay urqupa qipallampi.


Killinchus ñuqa kayman
altonta pawallaspa

ama waqaychu nillayman.

Wamanchus ñuqa kallayman
puyunta pawallaspa

ama waqaychu qapariyman.


IMA QINTIRAQ TIPYAYKURQA

Qantu qantuchay
sumaq waytachay,
ima qintiraq tipyaykurqa

Haykay qintiraq tipyaykurqa.

Tipyaykusqan horachamantas

manaña qantunta llanllanñachu,

manaña waytanta waytanñachu.

Qantu qantuchay
sumaq waytachay,
ima qintiraq tipyaykurqa,

Haykay qintiraq tipyaykurqa.


MANA PIYNILLAYUQ

Sapay rikukuni mana piynillayuq

puna wayta hina llaki llantullayuq.

Tiqu pinkulluypas chakañas rikukun

nunaypa kirinta qaparkachasqampi.

Imataq kawsayniy maytataq ripusaq

maytaq tayta mamay ¡lliwsi tukukapun!.


AQUTA PALLASPA

Sachallachuch kayman, rumillanchuch kayman,

paraptin rupaptin, yanallayta llantuyman.

Alton puriq waman qamqa rikurqankim

kuyasqay yanallay makipiraq kaqta.

Wayqun wayqun puriq apu
Warpa mayu
wiqiywan yapaspa
yanayta harkaykuy
Mayu patan urpi imatam ruranki.

Aquta pallaspam yanayta suyani.

Manaña manaña rikurimuptinmi

aqu pallasqayta hukmanña rini.


RAKI — RAKI

iAy waytachay wayta! ñuchku tika wayta,

ñuqa ripuptiyqa pillas tikakusunki

pillas waytakusunki

Qasapi raki-raki kusiñachus kanki,
warma yanaytawan rakiykuwaspayki

taqaykuwaspayki.

Hanay qucha patocha ama waqamuychu,
qaparqachaskaykim sunquyta
kirinchawan
yanayta yuyachiwan.

WIQIN UPIYAQ

Qasu pampay wikuñitay

pichqa pukyupa ñawin upiyaq
huknichanta saqiykuway

huknichanta quykullaway

warma yanachaywan upiyaykunaypaq.

warma yanachaywan tomaykunaypaq


Qasu pampay wikuñitay

pichqa pukiyupa ñawin upiyaq

pichqa pukiyupa wiqin upiyaq

huknichanta saqiykuway

warma yanachaywan
upiyaykunaypak


YAWARTA MUCHUCHIN

Chukchan almohadaykusqa
kay niña puñuchkan.

Yawarta muchuchkan,
yawarta waqachkan.


Piraq kay niñata
yawarta muchuchin,

piraq kay niñata
yawarta waqachin.


Sílbale, sílbale, sílbale lorito,

rikchaykachipuway.

Silbale, sílbale lorito, rikchaykachipuway.