viernes, 26 de mayo de 2006

Canciones Quechuas

(Recopilacion: Jose Maria Arguedas)
CHAYNALLATAQMI WAQAN NINKI

Alton pawaq siwar qinti
alton p
awaq quri qinti,
cartachayta apapuway

yanachallayman entregaykuy.


Waqan
qachus manañachus,
Illakinqachus manañachus.

Waqaykunqa chaypachaqa,
chaynallataqmi waqan ninki,

chaynallataqmi llakin ninki.


Alton pawaq siwar qinti

alton pawaq quri qinti

cartachayta apapuway

yanachallayman entregaykuy.

SILILI WAYTA
Intillay, killallay ama saqiwaychu,
karuraqmi rinay tutayallaymanmi.
Sumaq siwar qinti, ama harkawaychu,
mamallaysi maskawan uñan chinkachiq urpi hina.
Silili, silili wayta, qawachkankim kay vidayta
mayu hina waqasqayta wayra hina qaparispa.

ISCHU KAÑASQAY Urqupi ischu kañasqay,
qasapi ischu kañasqay
iHinallaraqchus rupachkan
hinallaraqchus rawrachkan!
Hinalla rawrariptinqa,
hinalla rupariptinqa
iWarma wiqichaykiwan challaykuy!
iWarma wiqichaykiwan tasnuykuy!
AMAYA TARILLACHUNCHU
Urqupi wikuña, qasapi taruka
tapurikullasqayki;

kaynintachus pasallarqa

yanallan saqiriq urpi.

Kayqaya saqirqullawan,

kayqaya dejarqullawan

ñawillay hunta wiqintinta

sunqullay hunta llakintinta.

Yanan saqiriq urpi

¡amayá tarillachunchu!

wayllay ischupa sullantapas

yakunayaptin suquykunampaq.


ALTUN PAWAQ WAMANCHALLAY
Ankachallay wamanchallay
rapraykipi apakuway

rapraykipi apawaspa

ñanchallaman churaykuway.


Ankachallay wamanchallay
kay urqupim chinkarquni,

rapraykipi apaykuway

ñanchallaman churaykuway.

Chaymantaqa ripusaqmi,
chaymantaqa pasasaqmi

illaqwan tupaykuspa

wamanqinuwan taqrukuspay


URQUKUNAPI WAYLLAR ISCHUPAS
Urqukunapi wayllar ischupas
para chayaptin sullaykachansi,

chaynam ñuqapas waqallachkani

runapa wasimpi rikuykukuspay

runapa llaqtampi qawaykukuspay.


Urqukunapi wayllar ischupas
wayra muyuptin kumuykachansi,

chaynam ñuqapas kumuykachani
runapa wasimpi rikuykukuspay

runapa llaqtampi qawaykukuspay.


CARNAVAL TAKI

Chayraqmi chayraqmi

chayaykamuchkani
parachawanpas wayrachawanpas

contrastaykukuspay.


Akakllituy akakllituy

imam qampa ruranayki.

rumi pataman wicharquspa

iiqiw! iaqaw!
ninallayki.
Qasa pataman wicharquspa

iiqiw! iaqaw!
ninallayki

Munankichu yachaykuyta

maymantachus kani chayta,

Wak chimpa huertamantam

rosas waytapa chawpinmantam

clavelinaspa chawpinmantam.


Imatataq qawawanki

chakiymanta umaykama,

manañachus riksiwanki

watan watan purisqanchikta

vida pasaq masiykita

curpiñuchayki botonaqta.


Martes carnavales tapurikusqayki
martes carnavales tapurikusqayki,

Taytacha Cuaresmero

maytañataq hamuchkan,

Taytacha Cuaresmero

maytañataq hamuchkan,


Chayraqmi chayraqmi

chayaykamuchkani,

parachawanpas wayrachawanpas

contrastaykukuspay.


MORADO SISASCHALLAY

Yanqachu kuyallarqani

Yanqachu wayllullarqani

¡tantar kichkachallay!

kay runapa churichallanta

kay runapa wawachallanta

¡Tantar kichkachallay!

¡morado sisaschallay!


Haykaqcha chayamurqapas

haykaqcha hamullarqapas

¡tantar kichkachallay!

Yanqachu kuyaykurqani

yanqachu waylluykurqani.

¡Tantar kichkachallay!

¡morado sisaschallay!


Mas biencha kuyayman karqa,

mas biencha waylluyman karqa

¡tantar kichkachallay!

urqupi wikuñitascha

qasapi tarukitascha,

¡Tantar kichkachallay!

urqupi wikuñitascha

qasapi tarukitascha,

¡Tantar kichkachallay!


icharaq waqaysiwanman

icharaq llakiysiwanman

¡Tantar kichkachallay!

¡morado sisaschallay!


NISYU REPUNTE

Mayukunapi challwachakuna
qucha mayupi challwachakuna,

sauce mallkicha amparuchayuq

nisyu repunte chayarqamuspa

amaparoy todo aparqusunki.


Urqukunapi puku-pukucha

wayllar ischucha amparuchayuq

wayllar ischupi qisanruwakuq

nisyu wayralla chayaramuspa

amparoy todo aparqusunki.


SAPACHALLAYKI WAQACHKASQANKI

Altoykimanta qawaykamuptiy

sapachallayki waqachkasqanki

aguila wamanchallay

pato realchallay.


Chimpaykimanta qawaykamuptiy

sapachallayki waqachkasqanki

pato realchallay

aguila wamanchallay.


Haku ripukusun niykullarqayki

iskaychallanchik ripukullasun

pato realchallay

aguila wamanchallay.


Mamallayraqmi taytallayraqmi

niykullawarqanki

pato realchallay

aguila wamanchallay.


Maytaq taytayki,
maytaq mamayki.

Taytallaykipas allpapa sunqumpim

mamallaykipas runapa llaqtampim

aguila wamanchallay
pato realchallay.

Altoykimanta qawaykamuptiy

chimpaykimanta qawaykamuptiy

sapachallayki waqachkasqanki

sapachallayki llakichkasqanki

aguila wamanchallay
pato realchallay.

CHIKCHISCHAY PARASCHAY

Hakuraqchu manaraqchu

chikchischay paraschay

maymi hamusqanchis chayta

chikchischay paraschay.


Misitu piña torocha

chikchischay paraschay

caballoytas waqrarqunki

chikchischay paraschay.


Ñuqallataq taqwamurqayki

chikchischay paraschay

qamllataq waqraykuwanki

chikchischay paraschay.


Pitaq wak jineteri

chikchischay paraschay

qari qari pasarquwan

chikchischay paraschay.


Misitu toro dueñonsi

chikchischay paraschay

enjalmetas mañakunqa

chikchischay paraschay.


Aysariway chutariway

chikchischay paraschay

maymi hamusqanchik
chayta
chikchischay paraschay.

KAY TUTAYAYPI

Intillay, killallay,
maychallantam lluqsimunki,

chaychallantam ripukusaq
maychallantam kutipusaq.

Intillay, killallay,
maypi kanaykikamataq

kay tutapi waqachkani,

kay tutayaypi suyachkayki.

Intillay killallay,
maychallantam lluqsimunki,

chaychallantam ripukusaq

maychallantam chinkaykusaq.


URQUN QASAN PURINAYPAQ

Wikuñachus mamay karqa

tarukachus taytay karqa,

urqun qasan purinaypaq

chiri wayrapa pintuykusqan.


Puku-puku qisanpichus

mamallayqa wachawarqa

puku-pukupa uñan hina

tuta punchaw waqanaypaq.


PARIS-PARIS PALOMITA

Llaqtaymanta lluqsirqani
paris-paris palomita.

Imanisparaq kutiykusaq
iskaymanta chullallaña

iskaymanta sapachallay.


Wasiymantam hamurqani
paris-paris palomita.

iAy, imanisparaq kutiykusaq!
iskaymanta sapachallay

parismanta chullallaña.


PUYUNTA PAWALLASPAY

Llaqtaytas para chayachkan
yanaysi waqapuwachkan,

kayllay urqpa qipallampi.

Llaqtaytas lasta chayachkan,
llaqtaytas para chayachkan

kayllay urqupa qipallampi.


Killinchus ñuqa kayman
altonta pawallaspa

ama waqaychu nillayman.

Wamanchus ñuqa kallayman
puyunta pawallaspa

ama waqaychu qapariyman.


IMA QINTIRAQ TIPYAYKURQA

Qantu qantuchay
sumaq waytachay,
ima qintiraq tipyaykurqa

Haykay qintiraq tipyaykurqa.

Tipyaykusqan horachamantas

manaña qantunta llanllanñachu,

manaña waytanta waytanñachu.

Qantu qantuchay
sumaq waytachay,
ima qintiraq tipyaykurqa,

Haykay qintiraq tipyaykurqa.


MANA PIYNILLAYUQ

Sapay rikukuni mana piynillayuq

puna wayta hina llaki llantullayuq.

Tiqu pinkulluypas chakañas rikukun

nunaypa kirinta qaparkachasqampi.

Imataq kawsayniy maytataq ripusaq

maytaq tayta mamay ¡lliwsi tukukapun!.


AQUTA PALLASPA

Sachallachuch kayman, rumillanchuch kayman,

paraptin rupaptin, yanallayta llantuyman.

Alton puriq waman qamqa rikurqankim

kuyasqay yanallay makipiraq kaqta.

Wayqun wayqun puriq apu
Warpa mayu
wiqiywan yapaspa
yanayta harkaykuy
Mayu patan urpi imatam ruranki.

Aquta pallaspam yanayta suyani.

Manaña manaña rikurimuptinmi

aqu pallasqayta hukmanña rini.


RAKI — RAKI

iAy waytachay wayta! ñuchku tika wayta,

ñuqa ripuptiyqa pillas tikakusunki

pillas waytakusunki

Qasapi raki-raki kusiñachus kanki,
warma yanaytawan rakiykuwaspayki

taqaykuwaspayki.

Hanay qucha patocha ama waqamuychu,
qaparqachaskaykim sunquyta
kirinchawan
yanayta yuyachiwan.

WIQIN UPIYAQ

Qasu pampay wikuñitay

pichqa pukyupa ñawin upiyaq
huknichanta saqiykuway

huknichanta quykullaway

warma yanachaywan upiyaykunaypaq.

warma yanachaywan tomaykunaypaq


Qasu pampay wikuñitay

pichqa pukiyupa ñawin upiyaq

pichqa pukiyupa wiqin upiyaq

huknichanta saqiykuway

warma yanachaywan
upiyaykunaypak


YAWARTA MUCHUCHIN

Chukchan almohadaykusqa
kay niña puñuchkan.

Yawarta muchuchkan,
yawarta waqachkan.


Piraq kay niñata
yawarta muchuchin,

piraq kay niñata
yawarta waqachin.


Sílbale, sílbale, sílbale lorito,

rikchaykachipuway.

Silbale, sílbale lorito, rikchaykachipuway.

29 comentarios:

Anónimo dijo...
Este blog ha sido eliminado por un administrador de blog.
Candelaria Martinez dijo...

pueden poner la traduccion de las canciones tambien ??

gladys ascencio dijo...
Este blog ha sido eliminado por un administrador de blog.
Anónimo dijo...

quien lo publico

RUTT EVELIN dijo...

PONGAN LA TRADUCCION X FAVOR

Anónimo dijo...

llape pongan la traducciooooooooooooooonnnnnnnnnnn porfas

Anónimo dijo...

quiem es la puta de gladys

Anónimo dijo...

pongan la traduccion

Anónimo dijo...

LA TRADUCCION

Anónimo dijo...

ponga la traducion por favor

Anónimo dijo...

pues estudia quechua

Anónimo dijo...

PONGAN LA TRADUCCIONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NO SIRVE SI NO TIENE TRADUCCION

Anónimo dijo...
Este blog ha sido eliminado por un administrador de blog.
Anónimo dijo...

xfavor pongan la traduccion¡¡¡

Anónimo dijo...

seria mas interesante con la traducción de cada una de las canciones q por
cierto están muy buenas

http://mundoquechua.blogspot.com/2013/10/canciones-quechuas-traducidas.html dijo...

las traducciones estan dentro del blog en este link http://mundoquechua.blogspot.com/2013/10/canciones-quechuas-traducidas.html

Anónimo dijo...

¿Por las dudas nadie conoce una canción que se llama "El yuto"?

angel vargas dijo...

seria genial que pongan tambien la musica, porque si no puedo cantarlo jajajaa:

Anónimo dijo...

la traduccionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Anónimo dijo...

dejen de poner tonterias y aprovechen de hacer su tarea

Anónimo dijo...

traduscanlo x favor

Anónimo dijo...

escriban la cancion de plan b candi para tener mas ganas de tener sexo en quechua y traduscanlo please

Rebeca dijo...

pongan la traducción y porfavor dejen de publicar estupideces.y aconpañen con la música por favor.

panela perez fanola dijo...

pongan la traduccion nesecito para mi tarea =(

Anónimo dijo...

hola saludos y agradecerles por este gran aporte por favor si no fueran la molestia porngan la traduccion gracias!

Anónimo dijo...

que lindas canciones yo le pido al autor o autora que se haga la molestia de traducir las canciones

Anónimo dijo...

Yo soy de la opinión que pongan las partituras para poder tocarlas pues no sé cómo suenan, de esa manera será más interesante que traducirlas.

Anónimo dijo...

quieren pallaringa

Anónimo dijo...

excelente