miércoles, 19 de octubre de 2011

Kachi huancaray minapi

Kachi wankaray minapi
Sapallaypi llakisqayta
Amam pipas yachanqachu.
Sapam qutu apu urqu
Qamllamanmi willakuyki.

Kachim sisan kachin waqan
Llakisqayta qawarispa
Qaqamanta tuñiq rumi.
Auki picop wichichisqan
Qamraqmiyá llakiwanki.

Pacha mamap sunqunmanta
Sepulturamanta hina
Paqarimuq runakuna.
Willaykuway chay ukupi
Kusi kawsay kanchu chayta.

Imatataq willasqayki
Sunquy kirisqan llamkani
Tutatapas punchawchaspa.
Kukallaywan quqawchasqa
Kallpayta tukullachkani.

Socavon pikip pachanpi
Llaqtamasiy runakuna
Takay astawan nanaqta.
Ñawiykita kicharispa
Ñam inti lluqsimunqaña.

Takasun aswan kallpawan
Ñawinchikta kicharispa
Ñam inti lluqsimuchkanña.

miércoles, 27 de julio de 2011

UNO APRENDE YACHARILLANCHIKMI
(J. L. Borges) (J. L. Borges)
Después de un tiempo, Chaypachamantaqa,
uno aprende la sutil diferencia sapaqtam allinta yacharillanchik
entre sostener una mano imaynam nuna qipachiymanta
y encadenar un alma, imaynam maki hapiymantaqa,
y uno aprende chaymi yacharillanchik,
que el amor no significa acostarse kuyakuyqa manam puñuyllachu
y una compañía no significa seguridad piwanpas kayqa manam allin kay kaqllachu,
y uno empieza a aprender... chaynatam yachariyta atinchik.
Que los besos no son contratos muchanakuypas manam ariniykunallachu
y los regalos no son promesas ima qunakuypas manam wiñaypaqchu
y uno empieza a aceptar sus derrotas chaymi atipaytaqa allinmi ninanchik
con la cabeza alta y los ojos abiertos kichasqa ñawiyuq, sinchi umayuq
y uno aprende a construir chaynatam ruwayta yacharillanchik
todos sus caminos en el hoy, kunan llapa puriykunata,
porque el terreno de mañana hamuq pachañataqmi
es demasiado inseguro para planes... mana allinchu imapas puririchinapaq,
y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. chawpillapi tukuq hinam hamuq pachaqa.
Y después de un tiempo Chaymantañataqmi
uno aprende que si es demasiado, llumpay kasqanta yacharillanchik,
hasta el calorcito del sol quema. intipa quñiychanpas rawrakunmi
Así que uno planta su propio jardín kikinchikpa muyanchikta tarpullanchik,
y decora su propia alma, nunanchikta sumaqyachinchik
en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. mana pitapas waytayuqta suyaspa.
Y uno aprende que realmente puede aguantar, chaynam yacharillanchik suyay atiyta,
que uno realmente es fuerte, sinchi kallpayuq kasqanchikta,
que uno realmente vale, aswan chaniyuq kasqanchikta.
y uno aprende y aprende... chaymi musuqmanta yacharinchik…
y con cada día, uno aprende. sapa punchaw yacharillanchik

viernes, 7 de enero de 2011

Carnaval takikuna

Chayraqmi, chayraqmi chayaykamuchkani,
Maypiraq tupayman yanaypa yananwan,
Wayrachawan, vientochawan pareschakuykuspa.
Kaynachallatam saruykullasaq.Mamay kachamuwan pasearikuy nispa,
Kaspichakichay pichiwchay señoratataq saruwaq,
Taytay kachamuwan puririkuy nispa.
Cuidadochawan purinki, cuidadochawan kawsanki.


Pichqa esquinatas puyucha qispirqamun,
Hanaypas, uraypas paseakunallaysi,
Corazonchallanpas kicha kicharisqa.
Wakmanpas, chaymanpas purikunallaysi.Chayllay puyupaqa manas maman kanchu,
Chiwanki, chiwanki mancharichiwanki,
Manas taytan kanchu,
Warma yanachayta kachaykachiwanki.
Ñuqayá maman kasaq, ñuqayá taytan kasaq.Chiki tukuñataq qawapayawaqsa,
Añallaw añallaw puka pikanti,
Paypa yananwanpas purichakayman hina.
Atataw atataw ulluku pikanti.Mullipa rurunta kachurquwaqchu,
Añallaw añallaw arroz chupicha,
Hukpa yananta qichurquwaqchu.
Atataw atataw calabazachalla.Qawaykuway mapas, riqsiykuway mapas,
Akakaw akakaw imam tipawachkan,
Kikiypa yanaywanmi purikamuchkani.
Tunaspa kichakanchu, añaspa sillunchu.Tipaykuway, ulluykuway waylis,
Akakaw akakaw imam siqsiwachkan,
Sunquchallaymi nanallawachkan waylis.
Wallpap itanchu, pasñap sillunchu.Yunka sisi hina tipi wiqaw pasña,
Huanta pikanti miski pikanti,
Wiñaytaraq tukuy ñuqawan kanaykipaq.
Huamanga pikanti puchqu pikanti.Yaw, yaw puka polleracha,
Hakuchik urayta manam rillaymanchu,
Imatam ruwanki saray ukupi,
Ranrallañam kasqa mitkarukuymanmi.
Mamaykimanmi willaykamusaq,

Saray ukupi ruwasqaykita.
San francisco campana agoniayata waqtaykuy,


Manas razonchu kawsayniy,
Imam qukuwan willaykamuypas,
Manas razonchu kuyayniy.
Imanawanqam tayta mamaypas,

Carnavalpiqa pukllakunaymi,
Ayrabamballay cañasu colerachayta cortaykuy,
Carnavalpiqa tusukunaymi.
Sinchi rabiasqam hamuni, warma yanaypa causanpi.Saray sarapim warmay chinkarun,
Uchuchapas asinsi, quesochallata kachkaspan,
Arwichawanchuch arwichakurqun,
Chillikuchapas asinsi huantinachata qawaspan.
Ratachawanchuch ratachakurqun.