miércoles, 19 de octubre de 2011

Kachi huancaray minapi

Kachi wankaray minapi
Sapallaypi llakisqayta
Amam pipas yachanqachu.
Sapam qutu apu urqu
Qamllamanmi willakuyki.

Kachim sisan kachin waqan
Llakisqayta qawarispa
Qaqamanta tuñiq rumi.
Auki picop wichichisqan
Qamraqmiyá llakiwanki.

Pacha mamap sunqunmanta
Sepulturamanta hina
Paqarimuq runakuna.
Willaykuway chay ukupi
Kusi kawsay kanchu chayta.

Imatataq willasqayki
Sunquy kirisqan llamkani
Tutatapas punchawchaspa.
Kukallaywan quqawchasqa
Kallpayta tukullachkani.

Socavon pikip pachanpi
Llaqtamasiy runakuna
Takay astawan nanaqta.
Ñawiykita kicharispa
Ñam inti lluqsimunqaña.

Takasun aswan kallpawan
Ñawinchikta kicharispa
Ñam inti lluqsimuchkanña.